Volbu nové ředitelky Odboru protirdrogové politiky označují odborníci za hazard

Odborníci ze zařízení, která pracují se závislými, na zprávu o výsledku
výběrového řízení na nástupce ředitele Odboru protidrogové politiky J.
Vobořila, který ve své funkci 31. července skončil, reagují s velkými
rozpaky a označují je za nepochopitelné.

Server vlada.cz a následně některá media včera zveřejnila informaci o
vítězi výběrového řízení na pozici ředitele Odboru protidrogové
politiky. Tento odbor je klíčovým místem pro řízení a koordinaci
protidrogové politiky České republiky, která pod vedením bývalého
národního kooridnátora vykazovala velmi dobré výsledky a byla výborně
hodnocena i zahraničními experty, a to zejména pro svou vyváženost
prevence a represe. V rukách ředitele odboru spočívají stěžejní agendy
jako je osmiletá národní strategie, ale i například spravedlivé
nastavení dotačního řízení. Neméně důležité je I vyvažování podílu
služeb zdravotních a sociálních při práci s uživateli drog: součástí
této práce je totiž nejen například výměna injekčního materiálu jako
zdravotnický úkon, ale také sociální práce, spočívající například v
poradenství, jak nalézt vhodný typ léčby, či v poradenství pro blízké
osoby uživatelů drog – jak se můžou sami ochránit, jak můžou co nejlépe
v dané situaci fungovat a podobně.

Důležitost propojení zdravotní a sociální složky se projevila jako
nesmírně důležitá před nedávnou dobou: na přelomu roku protidrogová
politika bojovala proti přesunu agendy z centrálního umístění na Úřadu
vlády pod Ministerstvo zdravotnictví. Už v té době odborníci
upozorňovali, že není možné protidrogovou agendu směřovat pouze do
oblasti zdravotnictví: účinná a racionální protidrogová politika je
souborem opatření, která jsou charakteristická svým mezioborovým – a
tedy i mezirezortním – přesahem od problematiky sociální přes zdravotní,
výchovnou a vzdělávací až problematice kontrolní či represivní, zatímco
jednotlivá ministerstva mají sice ve svých gescích pouze některé
izolované části protidrogové politiky.

Nadto dlouhotrvajícími problémy, které Ministerstvo zdravotnictví
neřešilo ani přes opakované žádosti odborníků, jsou mimo jiné neúměrně
nízká výše finančních prostředků, směřovaná do oblasti léčby závislostí,
a skutečnost, že priority dotačního řízení rezortu se mnohdy liší od
reálné potřeby financování sítě adiktologických služeb.

Na pozici ředitele Odboru protidrogové politiky však přesto byla vybrána
zaměstnankyně Ministerstva zdravotnictví, ačkoliv podle dostupných zpráv
byli mezi přihlášenými i renomovaní odborníci přímo na protidrogovou
politiku v celé její šíři s dlouholetou praxí nejen u nás, ale i v
zahraničí, například Viktor Mravčík, současný ředitel Národního
monitorovacího střediska.

Odborníci důvodům této volby nerozumí a považují ji za nepochopitelnou:
„Před několika měsíci jsme předložili řadu racionálních a z dlouholetých
zkušeností vyplývajících argumentů, proč realizaci účinných opatření
protidrogové politiky nelze svěřit pouze pod zdravotnický segment, aniž
by tím logicky nedošlo k jejich významnému – a škodlivému – okleštění.
Nerozumíme tomu, že na post ředitele Odboru protidrogové politiky není
vhodným adeptem například renomovaný a uznávaný expert na protidrogovou
politiku, ale pracovník s praxí z Ministerstva zdravotnictví. Vážně
přemýšlíme nad tím, jaký signál nám tím stát vlastně dává,“ říká Helena
Rampachová, předsedkyně Rady Asociace nestátních organizací. „Nechce se
nám věřit, že by někdo chtěl s doposud dobře fungující, účinnou a
racionálně nastavenou protidrogovou politiku, kterou jsme budovali
dlouhé roky, skutečně takto hazardovat,“ říká Rampachová.

 

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno