Výzkum LSD v ČSSR  aneb lekce z psychedelického dějepisu – Rita Kočárová, MMM 2018 | 5. 5. 2018 

Historie zkoumání psychedelik je bohatá a plná pokusů a chyb. Taky bývalé Československo (ČSSR) bylo jedním z hlavních center psychedelického výzkumu v 60. letech. Jedním z důvodů byla pravděpodobně skutečnost, že ČSSR byla vedle Švýcarska jedinou zemí, která vyráběla a exportovala do celého světa vlastní synteticky čistý diethylamid kyseliny lysergové (LSD); jeho výroba s výzkumným a terapeutickým využitím trvala až do roku 1974. Období legální výroby LSD bylo “zlatou érou” psychedelického výzkumu.

Podle dostupných studií v 60. letech se psychedelika ukázala jako účinná při poruchách neurotického spektra, depresích, úzkostech, fóbiích, či u psychóz a poruchy osobnosti.
Ještě zajímavější než různé terapeutické indikace jsou poznatky z hlediska léčebného protokolu. Psychedelika byla podávána doslova kde komu a v různých kontextech, jako jsou skupinové terapie nebo “víkendové psycholytické kliniky” a mnoho dalších.

Ještě důležitější ale je, že tato diskuse přináší na světlo palčivé téma etických otázek a zodpovědnosti výzkumníků psychedelik. Na základě historických a současných dat a zkušeností se podíváme na skutečná rizika psychedelik. Dále bude diskutována otázka role výzkumu ve vztahu společnosti a psychoaktivních látek. Klíčový význam studia historie bude předložen, protože mnoho již bylo uděláno. Dnes nezačínáme na zelené louce a máme tak možnost se poučit ze získaných poznatků a neopakovat ty stejné chyby.

BIO

Mgr. Rita Kočárová je výzkumným pracovníkem v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) ve výzkumném programu Sociální psychiatrie, PhD student klinické psychologie na Univerzitě Karlově v Praze, frekventant výcviků Gestalt a MDMA-asistované psychoterapie pro post-traumatickou stresovou poruchu, výkonná ředitelka Beyond Psychedelics – multidisciplinárního globální konference o psychedelikách. Je také zakladatelkou České psychedelické společnosti.
Jako výzkumník se zabývá účinkem psilocybinu na zdravých dobrovolnících v rámci klinické studie v NUDZ, dále např. ayahuascou a nově i 5-MeO-DMT obsahujícím sekretem z ropuchy Bufo alvarius. Ve své práci se zaměřuje na mechanismus terapeutického fungování psychedelik na psychologické úrovni, jejich terpauetické využití, studií výzkumů s psychedeliky a delirogeny realizovaných v 60. letech v bývalém Československu a také komplexním přístupem k závislostem.

Některé z těchto témat intenzivně studovala také během své výzkumné stáže v centru Takiwasi v Peru v roce 2014, kde se psychoterapie a psychoaktivní rostliny včetně ayahuasky používají k rehabilitaci drogově závislých, vedle průzkumu mnoha dalších kontextů po celém světě, kde se používají psychedelika .

V České republice dále pracovala jako streetworker pro závislé uživatele drog v organizaci Podané ruce, o.s.. Je členkou platformy Závislosti komplexně a organizačního výboru Mezinárodní transpersonální konference 2017, či konference Racionální drogové regulace. Aktivně přednáší na mezinárodních konferencích ve světě, festivalech i veřejných akcích.

……………………………………………………………………………..
Kdy & kde: 5. května, Praha, ostrov Štvanice
Přednáškový okodom na happeningu
Million Marihuana March 2018 | 5. 5., Prague
Vstup: zdarma
……………………………………………………………………………..

Kompletní program přednášek na MMM 2018:

14:30 – 15:15
Léčebné konopí v praxi, Bushka Bryndová | MMM 2018 
15:30 – 17:00
Diskuze s politiky o legalizaci konopí | MMM 2018
17:00 – 17:30
Pacienti vs. stát: Případ Martina Kafková (Zdeněk Majzlík)
17:30 – 18:15
Výzkum LSD v ČSSR | Rita Kočárová, MMM 2018
18:15 – 19:00
Drogový aktivismus v praxi | Eva Césarová, MMM 2018
19:15 – 20:15
Vše, co jste chtěli vědět o psychedelikách | MMM 2018
20:30 – 22:00
Od neuronů k nirváně | Kino MMM 2018
Promítání dokumentárního filmu, který prozkoumává terapeutický potenciál látek rozšiřujících vědomí.

POŠLI TO DÁL
Lukáš pracuje jako překladatel, novinář a editor. V rámci spolku Legalizace.cz monitoruje drogovou problematiku v médiích. Kromě toho se podílí na tvorbě tiskových zpráv, překladů a dalších psaných materiálů. Mimo spolku je šéfredaktorem a vydavatelem magazínu Konopí, píše pro magazín Legalizace a je autorem i překladatelem řady publikací a brožur o konopí.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno