Výzkum marihuana a sex trvá do 20.února

[singlepic id=579 w=90 h=100 float=left]Výzkum probíhá v rámci diplomové práce na katedře psychologie FF UK v Praze, pod vedením prof. PhDr. Petra Weisse, Ph.D. (1. LF UK a VFN). Studentka psychologie Alexandra Doležalová Hrouzková provádí jako první v České  republice výzkum sexuality a sexuálního chování starších chronických uživatelů marihuany.

Dotazníkové šetření probíhá na adrese http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/marihuana-a-sex/ . Dotazník je plně anonymní. Je určen výhradně pro muže starší 30 let a mladší 50 let, kteří užívají alespoň čtyřikrát týdně marihuanu.

Uzávěrka pro vyplňování dotazníku je 20.02.2010 v 00:00 hodin. Počet otázek v dotazníku: 78. Průměrná doba vyplňování: 00:14:05 (údaje převzaty z úvodu www stránek tohoto dotazníku, 14.12.2009).

Cílem výzkumu je poznání sexuálního života chronických uživatelů marihuany. Výzkum je realizován jako součást diplomové práce na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vedoucím této diplomové práce je prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., psycholog Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN. Kontakt na autorku je uveden na stránkách http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/marihuana-a-sex/

Po ukončení výzkumu budou výsledky poskytnuty k publikaci serverům www.adiktologie.cz a www.drogy-info.cz.

Zdroj: www.konoptikum.cz

POŠLI TO DÁL
Legalizace.cz
Spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která usiluje o reformu české drogové legislativy, se zaměřením na konopí. K dosažení tohoto účelu organizujeme kulturní a vzdělávací akce, realizujeme informační kampaně, konáme lobby a zaměřujeme se na aktivity vedoucí ke snižování rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého trhu. Dále provozujeme tento portál, provádíme tematický media monitoring a překládáme zahraniční články pro české publikum. Pokud vám přijde naše práce smysluplná, budeme rádi za jakoukoliv z forem podpory spolku.

DISKUZE K ČLÁNKU

Vložte prosím komentář!
Vyplňte prosím své jméno